INFORMAȚII PRIVIND DATELE PERSONALE

CINE ESTE RESPONSABIL DE PROCESAREA DATELOR PERSONALE?

Responsabil de procesarea datelor personale este SHARDANA OUTLET SRL („Shardana Store”), cu C.I.F. RO45063130. Datele de contact ale „Shardana Store" sunt următoarele:

- Adresă poștală: Bulevardul Timisoara Nr 101H, Tronson 2, etaj 5, ap 115, 61327 Bucuresti, România.

- Telefon: +40 791 161 855

- E-mail: contact@shardanastore.com

CE FEL DE DATE PERSONALE COLECTEAZĂ SHARDANA STORE?

Shardana Store poate colecta următoarele date personale prin intermediul formularelor corespunzătoare paginii web Shardana Store: nume, adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon și numărul cardului de credit, în conformitate cu standardele PCI DSS sau numărul contului (furnizat în caz de returnare) atunci vizitați SITE-UL, vă înregistrați, plasați o comandă, luați legătura cu Shardana Store și/sau participați la promoții sau sondaje.

De asemenea, Shardana Store colectează toate informațiile privind navigarea dvs. pe SITE și privind interacțiunea dvs. cu întreg website-ul.

Toate datele personale pe care le colectează Shardana Store provin de la persoana interesată, cu excepția datelor de contact care ne pot fi furnizate de prieteni sau rude pentru expedierea unui cupon cadou sau a altor tipuri de cadouri.

ÎN CE SCOP PROCESAM DATELE PERSONALE?

Datele dvs. personale vor fi procesate în următoarele scopuri, după caz:

- Gestionarea înregistrării pe SITE

- Gestionarea procesului de vânzare-cumpărare online. Vă folosim datele personale pentru a procesa și expedia comanda, cât și pentru a vă informa de situația acesteia prin e-mail, SMS sau orice alt canal disponibil în momentul respectiv. De asemenea, și dacă ne acordați consimțământul, vom păstra datele cardului dvs. de credit pentru alte cumpărături în viitor.

- Elaborarea unui profil comercial plecând de la navigarea dvs. pe SITE. Respectivul profil se va realiza prin utilizarea datelor personale și a informațiilor obținute de pe urma navigării, precum produsele văzute sau adăugate în coș, secțiunile SITE-ULUI vizitate, țara de unde se realizează vizita etc., pentru evaluarea preferințelor și/sau a intereselor personale cu obiectivul de a vă oferi conținut de pe SITE, oferte, servicii și produse adecvate profilului dvs.

- Gestionarea și transmiterea de informații cu privire la promoții exclusive și ultimele noutăți adaptate profilului dvs. prin e-mail, SMS, poștă sau orice alt canal de comunicare și/sau platformă digitală. Sunt include acțiuni promoționale, precum, de exemplu, gestionarea de concursuri sau trageri la sorți organizate de Shardana Store.

Prevenirea, detecția și controlul de abuzuri și fraude în utilizarea serviciilor noastre.

- Gestionarea serviciului de notificări de disponibilitate a articolelor și accesoriilor pe SITE.

- Gestionare și transmiterea de comunicate referitoare la articole și accesorii în așteptare în coșul de cumpărături.

- Gestionarea și emiterea documentelor doveditoare ale procesului de vânzare-cumpărare: factură simplificată electronică, factură aferentă vânzării sau alte documente aferente.

- Oferirea unui răspuns, atunci când vă exercitați dreptul la confidențialitate, cât și rezolvarea întrebărilor, solicitărilor și posibilelor reclamații pe care le efectuați prin canalul de asistență a clienților.

- Acțiuni și sondaje cu privire la calitate pentru a cunoaște nivelul de satisfacție în vederea creării de servicii noi și îmbunătățirii celor existente.

CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE PERSONALE?

Shardana Store va păstra datele personale numai perioada de timp rezonabil necesară, ținând cont de necesitatea răspunderii la întrebările care se adresează sau a rezolvării problemelor, realizarea de îmbunătățiri, activarea serviciilor și îndeplinirea tuturor cerințelor legislației aplicabile. Acest lucru înseamnă că poate păstra datele dvs. personale o perioadă rezonabilă inclusiv după ce nu mai utilizați serviciile Shardana Store sau nu mai utilizați SITE-UL. După această perioadă, datele dvs. personale vor fi blocate de toate sistemele Shardana Store.

CE NE DĂ DREPTUL SĂ PROCESAM DATELE?

Shardana Store dispune de următoarele temeiuri legale pentru a vă putea procesa datele personale:

Executarea unui contract

Temeiul legal al procesării datelor personale este executarea contractului de vânzare-cumpărare. În acest sens, sunteți obligat să furnizați datele necesare pentru executarea acestuia. În caz contrar, nu va fi posibilă efectuarea tranzacției de vânzare-cumpărare.

Pentru următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale este executarea contractului de vânzare-cumpărare:

- Gestionarea tranzacției de vânzare-cumpărare online.

- Gestionarea și emiterea documentelor doveditoare ale tranzacției de vânzare-cumpărare: factura aferentă vânzării și/sau factura simplificată electronică.

Respectarea unei obligații legale

Pentru următoarele scopuri temeiul legal al procesării datelor personale este îndeplinirea obligațiilor juridice:
- Gestionarea și emiterea facturii de vânzare-cumpărare.

- Oferirea unui răspuns, atunci când vă exercitați dreptul la confidențialitate, cât și rezolvarea întrebărilor, solicitărilor și posibilelor reclamații pe care le efectuați prin canalul Asistență clienți.

Consimțământul

Pentru următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale este consimțământul dvs., dacă acesta a fost acordat:

- Gestionarea înregistrării pe SITE.

- Gestionarea și transmiterea de informații cu privire la promoții exclusive și ultimele noutăți.

- Gestionarea serviciului de notificări de disponibilitate a articolelor și accesoriilor pe SITE.

- Elaborarea unui profil comercial plecând de la navigarea dvs. pe SITE.

- Gestionare și transmiterea de comunicate referitoare la articole și accesorii în așteptare în coșul de cumpărături.

- Păstrarea datelor cardului de plată pentru alte cumpărături pe viitor.

Retragerea consimțământului privind procesarea nu va condiționa executarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între dvs. și Shardana Store.

Interesul legitim

În legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor dvs. personale va fi interesul legitim:

-Prevenirea, detecția și controlul de abuzuri și fraude în utilizarea serviciilor noastre.

- Trimiterea de sondaje de satisfacție în legătură cu produsele achiziționate sau cu serviciile utilizate pentru a vă solicita opinia și pentru a le putea îmbunătăți.

Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că SITE-UL nostru rămâne sigur, precum și pentru a ajuta Shardana Store să înțeleagă necesitățile, așteptările și nivelul de satisfacție față de marcă și, prin urmare, să își îmbunătățească continuu serviciile. Toate aceste acțiuni se realizează în scopul îmbunătățirii nivelului dvs. de satisfacție și al asigurării unei experiențe de navigare și cumpărare unice.

CĂROR DESTINATARI LE PUTEM COMUNICA DATELE PERSONALE?

Datele dvs. personale vor putea fi comunicate următorilor destinatari:

- Departamentului de asistență al Shardana Store.

- Administrații și organisme publice, când acest lucru este impus de normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau oricare alte reglementări aplicabile.

- Companii responsabile de prelucrarea datelor (furnizori de servicii de detecție și prevenire a fraudei, servicii tehnologice și analitice, servicii de asistență clienți, servicii de publicitate și marketing etc.) și, în general, unor terți furnizori când acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor oferite de Shardana Store (furnizori de servicii de mesagerie și transport etc.).

De asemenea, se pot efectua transferuri de date internaționale în cadrul comunicărilor anterioare pentru care Shardana Store va utiliza clauzele contractuale tip adoptate de Comisia Europeană drept garanție în cazul transferurilor realizate către țări care nu dispun de o hotărâre în conformitate cu reglementările Comisiei Europene. În orice caz, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi, în prealabil, adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor acestora.

Shardana Store nu vinde în niciun caz terților date dvs. personale.

CUM PROTEJEAZĂ SHARDANA STORE DATELE PERSONALE?

SITE-UL utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora. Cu acest obiectiv, vă dați acordul ca Shardana Store să obțină date în scopul autentificării corespunzătoare pentru controalele de acces.

De asemenea, orice tranzacție realizată prin SITE se efectuează prin intermediul unor sisteme de plată sigure. Datele confidențiale de plată sunt transmise direct și în mod criptat (SSL) entității corespunzătoare.

Shardana Store declară că a adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesează, precum și pentru a evita pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.

CARE SUNT DREPTURILE LA CONFIDENȚIALITATE LEGATE DE DATELE PERSONALE?

Vă corespund următoarele drepturi la confidențialitate reproduse mai jos și care pot fi exercitate prin intermediul adresei de e-mail contact@shardanastore.com. Pentru procesarea solicitării de exercitare a drepturilor, este posibil să vi se ceară dovada identității.

Dreptul de acces Aveți dreptul să fiți informat dacă Shardana Store procesează sau nu date personale care vă privesc, precum și să accesați datele personale pe care le deține Shardana Outlet în legătură cu dvs.
Dreptul la rectificare Aveți dreptul să solicitați ca Shardana Store să rectifice datele personale atunci când acestea sunt inexacte sau să se completeze în cazul în care sunt incomplete. Dacă sunteți înregistrat pe SITE-UL nostru, poate fi mai simplu să le corectați direct dvs. prin intermediul modificării profilului.
Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la ștergerea acestora din baza de date Ne puteți solicita ca datele personale să fie șterse atunci când, între alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate.
Dreptul la limitare Aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.
Dreptul la portabilitate Aveți dreptul să primiți datele personale în format structurat, de uz obișnuit și cu citire mecanică, și de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automatizate.
Dreptul la opoziție Vă puteți opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim urmărit de Shardana Store, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, Shardana Store nu va mai procesa datele, cu excepția cazului în care există motive legitime imperioase, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune procesării datelor pentru marketing.
Decizii individuale automatizate Dacă este cazul, aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care poate să producă efecte juridice asupra dvs. sau să vă afecteze semnificativ în mod similar. Totuși, nu va fi posibilă exercitarea unui astfel de drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Shardana Store, este autorizată de dreptul aplicabil companiei Shardana Store, cu condiția să se stabilească măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime, sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Dreptul de a depune o reclamație Aveți dreptul de a depune o reclamație la Oficiul de Protecție a Consumatorului sau la alt organ de protecție a datelor sau a autorității de control local competente.

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PENTRU MODULELE COOKIE?

În cazul modificării conținutului Politicii de confidențialitate și pentru modulele cookie, te vom anunța prin SITE sau prin adresa de e-mail, atunci când aceste modificări vă afectează în mod semnificativ confidențialitatea, astfel veți putea să le analizați și, dacă este cazul, să vă exercitați drepturile în calitate de interesat.

FOLOSIREA SITE-ULUI NOSTRU

Utilizatorii sunt de acord să utilizeze conținutul site-ului într-un mod adecvat, angajându-se să:

  1. ofere informații reale și exacte cu privire la datele solicitate în formularul de înregistrare sau la plasarea comenzilor, și să mențină datele actualizate atâta timp cât utilizează site-ul;
  2. nu se implice în activități ilicite, ilegale sau care contravin bunei-credințe și ordinii publice;
  3. nu publice conținut sau propagandă de natură rasistă, xenofobă sau discriminatorie pe criterii de rasă, sex, ideologie, religie sau să acționeze în moduri care contravin bunelor moravuri, ordinii publice, drepturilor fundamentale, libertăților publice, onoarei, vieții private sau imaginii unei terțe părți și legislației aplicabile în general;
  4. nu deterioreze sistemele fizice și logice ale site-ului, ale furnizorilor Shardana Store sau ale terților, să nu introducă sau să răspândească viruși de calculator în orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea duce la deteriorarea menționată mai sus;
  5. nu utilizeze conținutul site-ului și informațiile de pe acesta pentru trimiterea publică sau trimiterea de mesaje în orice alt scop comercial, sau pentru colectarea și stocarea de datele personale ale terților;
  6. nu încerce să acceseze și, acolo unde este cazul, să folosească conturile de e-mail ale altor utilizatori și să le modifice sau să le manipuleze mesajele.

Shardana Store își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le consideră adecvate pe site fără preaviz și poate schimba, șterge sau adăuga conținut și servicii pe care le oferă prin intermediul site-ului, cum ar fi modul în care acestea sunt prezentate sau situate pe site.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului și a conținutul său, inclusiv, cu titlu de exemplu, imagini, sunet, audio, video, desene, texte, grafică, sigle, pictograme, combinații de culori, structură, butoane, pe lângă software, denumiri comerciale, mărci comerciale, lucrări, ilustrații, fotografii și desene industriale, precum și orice alte simboluri de uz industrial și comercial sunt proprietatea Sharanda Store sau a proprietarilor terți respectivi care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe site-ul web.

Reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție în scopuri comerciale a unei părți sau a întregului conținut al site-ului, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă fără autorizarea Shardana Store.

Utilizatorii sunt de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Shardana Store. Utilizatorii pot folosi site-ul și conținutul său pentru uz propriu personal și privat. Orice altă utilizare este interzisă, iar utilizatorii trebuie să obțină acordul prealabil, explicit și în scris de la Shardana Store. Utilizatorii se vor abține de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe site-ul web.

RĂSPUNDEREA DERIVATĂ DIN FOLOSIREA INTERNETULUI

Shardana Store nu răspunde, în niciun caz, pentru daune de orice natură care ar putea surveni, cu titlu de exemplu, ca urmare a: erorilor sau omisiunilor în conținut, indisponibilității site-ului sau transmiterii de viruși sau malware în conținut, în ciuda tuturor măsurilor tehnologice adoptate pentru a preveni aceste situații. Utilizatorii pot fi redirecționați de pe site către conținuturi de pe site-uri terțe. Având în vedere că furnizorul nu poate controla conținutul introdus de terți pe site-ul său în orice moment, furnizorul nu-și poate asuma nicio responsabilitate pentru acest conținut. În toate cazurile, furnizorul declară că va retrage orice conținut care ar putea contraveni legislației naționale și internaționale, moralității sau ordinii publice, cu efect imediat, prin retragerea imediată a redirecționării către site-ul respectiv, raportarea conținutului autorităților competente.

Shardana Store nu este răspunzător pentru informațiile și conținutul stocat, inclusiv, dar fără a se limita la, forumuri, chat-uri, generatoare de bloguri, comentarii, rețele sociale sau orice alt suport care permite terților să publice conținut independent de pe site. Cu toate acestea, Shardana Store se pune la dispoziția tuturor utilizatorilor, a autorităților și a forțelor de securitate și colaborează în mod activ pentru retragerea sau blocarea oricărui conținut care ar putea afecta sau contraveni legislației naționale sau internaționale, drepturilor terților, moralității sau ordinii publice. În cazurile în care utilizatorii consideră că conținutul care poate fi clasificat ca atare există pe site-ul web, sunt rugați să semnaleze acest lucru fără întârziere administratorului site-ului. Site-ul a fost verificat și testat pentru a ne asigura că funcționează corect. În principiu, funcționarea corectă a site-ului poate fi garantată non-stop, pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, Shardana Store nu poate exclude posibilitatea existenței unor erori de programare sau că accesarea site-ului poate fi împiedicată din cauze de forță majoră, dezastre naturale, acțiune industrială și alte circumstanțe.

Introducerea de hyperlink-uri în scopuri comerciale, pe site-uri terțe, care permit accesul la site-ul, este interzisă fără acordul prealabil în scris al Shardana Store. Shardana Store nu răspunde pentru utilizarea sau conținutul site-urilor terțe, care pot conține linkuri către shardanaoutlet.com.

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Modulele cookie sunt fișiere instalate pe computer, telefon, tabletă sau orice alt dispozitiv al utilizatorului, în scopul înregistrării activității acestuia pe parcursul navigării pe pagina Web. Prin utilizarea modulelor cookie, serverul pe care se găsește Site-ul, poate recunoaște browserul folosit de utilizator și astfel îi permite, de exemplu, utilizatorului înregistrat să acceseze zone și servicii fără a fi necesar să se înregistreze la fiecare vizită și să-i rețină preferințele cu privire la limbă, țară etc. pentru vizitele ulterioare. Modulele cookie sunt utilizate de asemenea pentru a măsura audiența și parametrii de trafic, să controleze progresul și numărul de intrări.

PENTRU CE NU SE UTILIZEAZĂ MODULELE COOKIE DE PE ACEASTĂ PAGINĂ WEB?

Nu stocăm informații sensibile de identificare personală precum adresa, parola etc. în modulele cookie pe care le utilizăm.

CINE FOLOSEȘTE INFORMAȚIA STOCATĂ ÎN MODULELE COOKIE?

Informația stocată în modulele cookie ale Site-ului este utilizată de Shardana Store:

  • Adresa poștală: Bulevardul Timisoara Nr 101H, Tronson 2, etaj 5, ap 115, 61327 Bucuresti, România
  • Telefon: +40 791 161 855
  • E-mail: contact@shardanastore.com

CE TIPURI DE MODULE COOKIE UTILIZEAZĂ SHARDANA STORE?

În continuare, se indică tipurile de module cookie utilizate pe Site-ul SHARDANA STORE în funcție de scopul acestuia și entitatea care îl gestionează (proprii și de la terți).

Scop Descriere
Module cookie de performance Sunt acelea care permit numărarea vizitelor pe Site și a surselor de trafic, cuantificarea numărului de utilizatori și astfel realizarea măsurătorilor și a analizei statistice referitoare la activitatea utilizatorilor.
Module cookie funcționale Sunt acelea care vă permit accesul la serviciu cu anumite caracteristici predefinite în funcție de o serie de criterii precum, de exemplu, limba, tipul de browser prin care se accesează serviciul, configurarea regională în funcție de locul de unde se accesează serviciul etc.
Module cookie necesare Sunt acelea necesare pentru navigare și pentru buna funcționare a Site-ului. Permit, de exemplu, controlul traficului și comunicarea de date, accesarea unor părți cu accesul limitat, realizarea procesului de plasarea a unei comenzi, utilizarea elementelor de securitate, stocarea conținutului pentru a putea distribui material video sau partajarea conținutului pe rețelele de socializare.
Module cookie de direcționare Sunt acelea care stochează informații cu privire la comportamentul utilizatorilor obținute din navigarea acestora pe Site pentru a le oferi publicitate relaționată cu profilul de navigare.
Module cookie Rețele de socializare Acestea sunt configurate de o serie de servicii ale rețelelor de socializare și pe care le-am adăugat pentru a permite partajarea conținutului nostru cu prietenii și pe rețele.
Gestionare Descriere
Module cookie cu gestionare proprie Sunt acelea create sau gestionate de Shardana Store, în calitate de responsabil de Site.
Module cookie de la terți Sunt acelea administrate de prestatori de servicii care nu fac parte din Shardana Store.

CUM SE DEZACTIVEAZĂ MODULELE COOKIE PE PRINCIPALELE BROWSERE

Puteți să permiteți, să blocați sau să eliminați modulele cookie instalate pe echipament prin configurarea opțiunilor din browserul de Internet. Dacă le blocați, este posibil ca anumite servicii care necesită utilizarea acestora să nu mai fie disponibile.

În continuare, vă oferim link-uri la care puteți găsi informații cu privire la modalitățile de activare a preferințelor în principalele browsere:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Dacă ați acceptat modulele cookie de la terți, le puteți elimina din opțiunile browserului sau din sistemul oferit de terți.

CUM SE GESTIONEAZĂ PREFERINȚELE CU PRIVIRE LA CONSIMȚĂMÂNT

Puteți configura categoriile de module cookie opționale dând clic pe butonul de configurare a modulelor cookie de mai jos:

CUM SE POATE DEZACTIVA UTILIZAREA MODULELOR COOKIE ȘI CUM SE POT ELIMINAPERIOADA DE STOCARE

Shardana Store va păstra datele personale numai pe parcursul perioadei rezonabil necesare, ținând cont de necesități, pentru realizarea de îmbunătățiri, activarea serviciilor și îndeplinirea tuturor cerințelor legislației aplicabile. Acest lucru înseamnă că poate păstra datele personale o perioadă rezonabilă, inclusiv după ce persoana interesată nu mai utilizează serviciile Shardana Store sau nu mai utilizează SITE-UL. După această perioadă, datele personale vor fi blocate de toate sistemele Shardana Store.

Valabilitatea consimțământului oferit nu va fi mai mare de 16 luni iar după această perioadă de timp se va solicita din nou consimțământul la vizitarea SITE-ULUI.

TRANSFERUL DE DATE CĂTRE TERȚE ȚĂRI

Prelucrarea datelor se realizează, în general, de către prestatori de servicii din Spațiul Economic European sau din țări care au fost declarate cu un nivel adecvat de protecție.

De asemenea, se pot efectua transferuri de date internaționale în cadrul cesiunilor/comunicărilor către terți pentru care Shardana Store va utiliza clauzele contractuale tip adoptate de Comisia Europeană drept garanție în cazul transferurilor realizate către țări care nu dispun de o hotărâre în conformitate cu reglementările Comisiei Europene. În orice caz, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor acestora.

Shardana Store nu vinde în niciun caz terților date ce aparțin clienților.

Țările terțe către care se realizează transferuri de date internaționale sunt: Italia.

Puteți obține informații cu privire la transferurile către terțe țări pe care le realizează terțele părți identificate în această Politică cu privire la modulele cookie în politicile acestora.

ÎNAPOI SUS